Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Son Revisjon AS tilbyr forskjelligartede tjenester som::
  • Stiftelse av nye selskaper
  • Verdsettelser
  • Fisjon/fusjon
  • Utvidet intern kontroll etablering
  • Utarbeidelse av forskjelligartet avtaleverk m.v

Vi har gjennom mange år opparbeidet en god kompetanse på de fleste områder, og har også et bredt kontaktnett av eksterne advokater, finansrådgivere m.v. som vi benytter oss av der vi ønsker spesialkompetanse / kvalitetskontroll av eget arbeid.

Kanskje du bare ønsker en ”second opinion” vurdering av det arbeid som du enten selv har utført, autorisert regnskapsfører eller annen ekstern part?

Vi har den nødvendige kunnskap til å stille de riktige og kritiske spørsmål ift noe som offentlig skal rapporteres. Kanskje du trenger hjelp til å vurdere og analysere helsen til eksisterende eller nye kunder og leverandører?

Vi har lang erfaring i å gjøre vurderinger av selskaper og fysiske personer med ledende roller basert på de opplysninger som finnes elektronisk tilgjengelig på Ravn, Purehelp, Brønnøysundregistrene, Google m.v.

Hvorfor velge oss?
Det er mange faktorer som spiller inn ved valg av revisor.

Vi velger og tro at kombinasjonen mellom effektive løsninger, pris, høy kompetanse og tilgjengelighet er det som markedet og våre kunder i større grad etterspør.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på revisortjenester fra Son Revisjon AS, ikke nøl med å ta kontakt med oss.