revisorbekreftelse

revisorbekreftelse

Trenger du revisorbekreftelse, og har valgt bort revisjon?
Små selskap som har valgt bort revisor trenger i enkelte tilfeller likevel bekreftelse fra revisor.

Son Revisjon AS kan bistå ved revisorbekreftelse ved:

    • Transaksjoner med nærstående, såkalte 3-8 transaksjoner som i hht. aksjeloven § 3-8 skal godkjennes av generalforsamlingen og meldes til Brønnøysund. Redegjørelsen knyttet til disse avtalene må bekreftes av revisor.
    • Hvis selskapet har skattefunn-prosjekt, så skal ligningsskjema vedr. forskning og utvikling attesteres av revisor.
    • Kapitalinnskudd med andre eiendeler enn penger.
    • Avviklingsregnskap skal bekreftes av revisor.

Det kan også hende at banker eller andre samarbeidspartnere ber om revisorattestert regnskap, eller bekreftelse / revisjon av en del av regnskapet, som f.eks. prosjektregnskap, avdelingsregnskap, eller for enkelte viktige balanseposter, uten at hele regnskapet skal revideres og bekreftes. 

Selv om selskapet ikke har registrert revisor i Brønnøysundregisteret, og det ikke foretas ordinær revisjon, kan vi i Son Revisjon AS bistå med slik gjennomgang og attestering etter reglene i ISA 805, ISRE 2400

Hvorfor velge oss?
Det er mange faktorer som spiller inn ved valg av revisor.

Vi velger og tro at kombinasjonen mellom effektive løsninger, pris, høy kompetanse og tilgjengelighet er det som markedet og våre kunder i større grad etterspør.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på revisortjenester fra Son Revisjon AS, ikke nøl med å ta kontakt med oss.