Skattemessig bistand

Skattemessig bistand

Son Revisjon AS Kan bistå følgende tjenester innen Skatt:

  • Utarbeide selvangivelsen og øvrige likningspapirer
  • Skattemessige vurderinger og analyser
  • Merverdiavgift og annen offentlig avgift
  • Arv og generasjonsskifter
  • Bistand ved bokettersyn
  • Fusjon/fisjon

Hvorfor velge oss?
Det er mange faktorer som spiller inn ved valg av revisor.

Vi velger og tro at kombinasjonen mellom effektive løsninger, pris, høy kompetanse og tilgjengelighet er det som markedet og våre kunder i større grad etterspør.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på revisortjenester fra Son Revisjon AS, ikke nøl med å ta kontakt med oss.